En ledende fasadeentreprenør

Bolseth Glass AS er en av Norges ledende fasadeentreprenører. Bedriften har hovedkontor
og fabrikk på Sandane i Nordfjord, med montasjeavdelinger i Oslo og Bergen.

 

Mer om Bolseth Glass

Foto: Øystein Klakegg

Foto: Øystein Klakegg