Fasader og glasstak

Bolseth Glass leverer et bredt utvalg av systemer innen glassfasader og glasstak.

Produkbilde Glassfasader 710x330.jpg
Utsnitt av tradisjonelt system  F  WS 50  med T og I-profiler.

Utsnitt av tradisjonelt system FWS 50 med T og I-profiler.

Helglassfasader er vårt hovedprodukt. De er selvbærende og kan i sin helhet monteres på utsiden av selve hovedkonstruksjonen. Men vi leverer også mindre glassfelter for montasje i åpninger mellom dekker eller i klimavegger. Vi kan levere glassfasadene i det tradisjonelle post/losholt systemet FWS 50, eller monteringsferdige elementer i system USC 65 som heises raskt på plass i bygget uten bruk av stillas.

En aktuell byggemetode er vinduer eller glassfelter som monteres i åpninger i ytterveggen samtidig som resterende ytterflate kles med en utlektet glasskledning. En såkalt varm/kald fasade som framstår som en helglassfasade med vinduer og kledning i samme liv, og med svært gode energimessige egenskaper. Dette er mulig fordi vårt system har effektiv kuldebroisolasjon og energioptimalisert overgang mellom varm- og kaldfasade.

Vi har også god erfaring med å bygge dobbelfasader som er en fin løsning i nybygg der en ønsker en helglassfasade med gode egenskaper med hensyn til energi, solskjerming, dagslysinnslipp og lydreduksjon. Dobbelfasader er også et velegnet system ved rehabiltering av eldre bygg der en vil bevare eksisterende fasade.

Klikk bildet for informasjon om Fascinerende glassfasader , UCC 65

Klikk bildet for informasjon om Fascinerende glassfasader, UCC 65

Flere av våre fasadesystemer er også egnet til bruk i glasstak og overlys. Profilene har to-trinns tetting og innvendig drenasjekammer. Vi har lang erfaring med utforming av tiltalende og vanntette glasstak for norsk klima.

En stor andel av den eksisterende bygningsmassen skal i de kommende årene moderniseres for å være i tråd med de energipolitiske målene fram mot 2020. Schüco har utviklet et selvbærende fasadesystem av aluminiumsprofiler for å gjøre moderniseringen så enkel og rask som mulig. Et rehabiliteringsprosjekt skal i minst mulig grad påvirke den daglige driften og gi minimale forstyrrelser for leietaker under byggeprosessen. De intelligente og lønnsomme komponentene i ERC 50 vil etter moderniseringen gi et bygg med lavt forbruk. Avhengig av hvilke løsninger som velges, kan bygget bli et lavenergi-, passiv- eller plusshus.

 • Leietakere behøver ikke å flytte ut - minimalt tap av brukstid og dermed også leieinntekter

 • Minimale driftsforstyrrelser under byggeprosessen (mindre behov for bl.a. boring)

 • Systemet er festet i dekkeforkant (krever ingen bærende brystninger)

 • Sikker kostnadsberegning


Systemfasade i glass og aluminium er et meget bra byggesystem

 • Energivennlig, passivhussertifisert, U-verdi ned mot 0,7 W/m2K

 • Vedlikeholdsfritt

 • Rask lukking av bygget

 • Stort utvalg i dekklokk og profiler gir stort spillerom for arkitekt

 • Kan leveres med utvendig silikonfuge mellom glassene

 • En utførende gir lite koordinering for entreprenør

 • Deler av fasaden kan fullisoleres på innsiden av glasset

 • Tette felter kan leveres med solcellepaneler

 • Kan integreres med ulike typer solskjermingCC-Vest 210510.jpg