Om Bolseth Glass

Bolseth Glass AS er en av Norges ledende fasadeentreprenører.

Bedriften har hovedkontor og fabrikk på Sandane i Nordfjord, med montasjeavdelinger i Oslo og Bergen. Vi utfører for øvrig oppdrag i hele Norge, og i noen tilfeller også i våre naboland Sverige og Danmark.

Vi prosjekterer, produserer og monterer komplette fasade- og glasstak, dører og vinduskonstruksjoner i aluminium og stål, samt brannklassifiserte produkter. Våre produkter tilpasses som regel i tverrfaglig samarbeid med byggherre, arkitekt og entreprenør slik at de beste løsninger leveres i hvert enkelt prosjekt. I dag er hele produksjonen basert på digitale produksjonsunderlag utført av våre konstruktører.  Alle produksjonsdata overføres digitalt til våre CNC-styrte maskinsentre som kapper, freser og borer metallprofilene i fabrikken.  Dette gir effektiv produksjon og høy kvalitet på alle bearbeidinger.

Bedriften har en omsetning på rundt 100 mill. kroner, og har solid økonomi. 

Bolseth Glass AS ble etablert i 1961, og sysselsetter i dag rundt 65 personer. Vi har et moderne anlegg med 4000m2 produksjonsflate, og et inngjerdet og delvis overbygd uteområde på 9000m2 for effektiv lagring av råvarer og ferdigvarer.

Kontakt oss

Industrivegen 4, 
6823 Sandane
tlf: 57 86 80 00
fax: 57 86 80 01
firmapost@bolseth.no

Org. Nr.: 914 701 821

BolsethGlass_01.jpg

Sentral godkjenning

Bolseth Glass AS har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven § 98a.  For mer informasjon om vår sentrale godkjenning se:

Direktoratet for Byggkvalitet si nettside for Bolseth Glass

Foretaket er godkjent innenfor følgende 3 godkjenningsområder : 

  • Prosjektering av konstruksjoner i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 3


StartBANK

Bolset Glass AS er fullt registrert som leverandør i StartBANK. StartBANK er et felles leverandørregister med 5000 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier. StartBANK  er en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. For mer informasjon: StartBANK