Glass

Bolseth Glass samarbeider med alle de store glassprodusentene.

Vi kan således alltid levere glass med den nyeste teknologien innen:

  • Energisparing
  • Solskjerming
  • Dagslysinnslipp
  • Brannbeskyttelse
  • Sikkerhet
  • Lydreduksjon
  • Styrkeberegning
  • Farger og overflatetrykk

Med vår kompetanse om glass kan vi spesifisere det riktige produktet som passer inn i hvert enkeltprosjekt.

For informasjon om glass vises til produsentenes nettsider:

Press Glass

Pilkington

Saint-Gobain Nordic

Interpane

Illustrasjon Saint-Gobain

Illustrasjon Saint-Gobain