Glass

Bolseth Glass samarbeider med alle de store glassprodusentene.

Vi kan således alltid levere glass med den nyeste teknologien innen:

  • Energisparing

  • Solskjerming

  • Dagslysinnslipp

  • Brannbeskyttelse

  • Sikkerhet

  • Lydreduksjon

  • Styrkeberegning

  • Farger og overflatetrykk

Med vår kompetanse om glass kan vi spesifisere det riktige produktet som passer inn i hvert enkeltprosjekt.

For mer informsjon om glass med spesieller funksjoner, se her.

Veiledere fra Glass og Fasadeforeningen.

For mer informasjon om glass vises til produsentenes nettsider:

Press Glass

Pilkington

Saint-Gobain Nordic

Interpane

Illustrasjon Saint-Gobain

Illustrasjon Saint-Gobain