Transparent dobbelfasade på Sinsen Panorama

En dobbelfasade er i prinsippet en ekstra fasade utenpå selve bygget for å gi det bedre beskyttelse mot vær og vind, sol og støy. Samtidig tilføres bygget spennende arkitektoniske og bruksmessige kvaliteter. Transparente dobbelfasader i glass gir brukerne attraktive lokaler med mye dagslys og bygget får høy verdi i eiendomsmarkedet.

Snitt gjennom typisk etasje på Sinsen Panorama som viser prinsipp for ventilasjon gjennom dobbelfasade

Snitt gjennom typisk etasje på Sinsen Panorama som
viser prinsipp for ventilasjon gjennom dobbelfasade

Høykvalitetsprodukter på Sinsen Panorama

  • Dobbelfasaden på Sinsen Panorama består av en innvendig isolert og en utvendig uisolert fasade med et mellomliggende hulrom på 35 cm. Totalareal er 2500 m2 fordelt på 12 etasjer.
  • Indre fasade er en glassfasade med super energiglass innsatt i etasjehøye vindusrammer av kunststoff type Schüco Corona CT 70. Halvparten av arealet består av åpningsbare vinduer som bidrar til byggets naturlige ventilasjon.
  • Ytre fasade består av et 8 mm herdet og heat-soak testet sikkerhetsglass innsatt i aluminium fasadeprofiler type Schüco FW50+. Fasaden er etasjevis opphengt i byggets dekkeforkanter med kraftige stålbraketter.
  • Hulrommet er ventilert og etasjevis seksjonert. Gjennom spalteåpninger i ytre fasade, utformet av spesialutformede aluminiumprofiler, tas det for hver etasje inn kald luft i gulvnivå og ventileres ut varm luft i himlingsnivå. Spalteåpningene, som utgjør 10% av fasadearealet, er faste og kan ikke lukkes.
  • I hulrommet er det også montert gulvrister for å gi adkomst for vask og vedlikehold.
  • Det er tilrettelagt for montering av persienner i hulrommet. Spesielt mot sør og vest er persienner effektivt for å hindre overoppheting i sommerhalvåret

Flere tekniske fordeler ved dobbelfasader

En dobbelfasade kan forbedre den totale lydisoleringen gjennom ytterveggen med 10 til 12 dB. I dette prosjektet har vi vurdert at dobbelfasaden gir rundt 5 til 6 dB forbedret lydisolering. Den indre fasaden har et rimelig lydglass med Rw + Ctr på 34 dB. Total lydisolering blir derfor rundt 40 dB som er meget bra. En annen nyttig effekt er at vinduer i en dobbelfasade kan være åpne og samtidig oppnå en total lydisolering tilsvarende som for en enkelfasade med lukkede vinduer.

Interiør fra Sinsen Panorama

Interiør fra Sinsen Panorama

Montering av persienner i hulrommet er meget effektivt. Man oppnår 50 til 60% bedre solskjerming i forhold til innvendige persienner i en enkelfasade. Persiennene er godt beskyttet mot vær og vind og det er lett tilkomst for service og vedlikehold.

Det er viktig med god ventilasjon av hulrommet for å motvirke kondens på innsiden av ytre glassfasade. Erfaringsmessig vil det opptre kondens på utsiden av ytre glassfasade i 2 til 3% av tiden, tilsvarende det man opplever på en vanlig enkelfasade med godt energiglass. Dette kan skje på klare, fuktige og kjølige dager når glassflaten blir nedkjølt av strålingsutveksling med den kalde omgivelsen. Ved vindhastighet over 5 m/s er risikoen for utvendig kondens liten.

Ved riktig utforming kan ventilasjon gjennom vinduer i en dobbelfasade redusere behovet for mekanisk ventilasjon. Spesielt er dette gunstig vår og høst med utetemperatur mellom 5 og 20ºC. Beregninger viser at energiforbruket til kjøling og oppvarming generelt kan reduseres med 15-20% ved riktig utforming av dobbelfasaden.

Det er økt risiko fra brann og røykspredning fra etasje til etasje i et bygg med dobbelfasade. For de fleste bygninger vil det derfor være krav om både automatisk brannvarsling og sprinkleranlegg.

Dobbelfasaden jevner ut vindtrykket på indre fasade. Maksimum og minimum verdiene blir borte og varmetapet i bygningen på grunn av luftinfiltrasjon blir redusert. Generelt er dette gunstig ved rehabilitering av eldre bygninger med utett fasade.

Dagslys er et sentralt begrep i dagens arkitektur. Dobbelfasader gir bygg med mye dagslys. Den ekstra ytre fasaden gir en liten reduksjon av den samlede lystransmisjonen i ytterveggen.  Men dobbelfasader gir anledning til å øke glassarealet i forhold til enkelfasader slik at man totalt sett oppnår gode dagslysforhold.


Gunstig å bruke dobbelfasade

Ved behov for ekstra god støyskjerming mot sterkt trafikkerte gater er dobbelfasader svært gunstig. I slike situasjoner kan bruk av dobbelfasader være en nødvendighet for å realisere prosjekter hvor en transparent glassfasade er ønskelig.

Restaurering av eksisterende bygg med nedslitte fasader, og hvor det er ønskelig å ta vare på uttrykket i eksisterende fasade, er gode prosjekter for bruk av dobbelfasader. Eksisterende fasade kan bevares uten store omkostninger. Samtidig øker den arkitektoniske og tekniske kvaliteten på bygget.

Dobbelfasader gir store muligheter for spennende og moderne arkitektur. Flotte transparente glassfasader gir bygg med høy verdi i eiendomsmarkedet.

For den kreative arkitekt og klimarådgiver gir dobbelfasader nye muligheter. Større grad av naturlig ventilasjon kan redusere behovet for mekanisk ventilasjon og gi redusert energiforbruk.