Bolseth Glas AB er etablert i Sverige

Nært norsk/svensk samarbeid gjennom mange år har resultert i etablering av en ny glass- og fasadebedrift i Sverige.

Selskapet er et produkt av nære relasjoner mellom de norske eierne av glas-og fasadeentreprenøren Bolseth Glass AS, og de svenske eierne av montasjefirmaet Alcamo AS.

Hans Börjesson fra Uddevalla er Daglig leder for Bolseth Glas AB. Hans har mer enn 20 års erfaring fra bransjen. Bolseth Glas AB eies av Bolseth Glass AS og Alcamo AS.

Les mer om Bolseth Glas AB her.

Foto: Øystein Klakegg

Foto: Øystein Klakegg