Kunst- og designhøgskolen i Bergen under arbeid

Foto: Bolseth Glass

Foto: Bolseth Glass

Bolseth Glass holder på med montering av fasaden på Kunst-og designhøgskolen i Bergen. Dette er en totalentreprise tetthus, der Bolseth Glass er ansvarlig for å dekke alle flater i fasaden, samt glasstak. Dette er et svært stort og krevende prosjekt. Det er en direkte kontrakt med byggherren, som er Statsbygg.

Prosjektering startet første kvartal 2015 og produksjon startet i september 2015. Oppstart montasje på byggeplass i januar 2016.

348 element er produsert på Sandane med preget aluminiums-kassetter, og er montert på bygget. Elementene har en breidde på 2,40 meter og høyeste element er 6,80 meter.  

Artikkel om fasaden: "Montering av fasaden"

3 glasstak, inklusive knevegger med røykluker, er montert, der det største er 21,6 m x 24,5m

Aluminium- og glassfasader er montert rundt 2 av hjørnene. I front er det montert en stål-og glassfasade som er 8,5 meter høy og 27 meter lang. Der er 3 bakkeplanfasader av stål og glass, med store hev-/skyvedører. De største dørene er 3,7 meter høy og 3,2 meter lang.

10 karnapp er bygget med stål og glass. Glasset går fra golv til tak, og de største glassene er 2,25 m x 5,65 m, og veier nesten 1 tonn.