Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Haukeland universitetssjukehus

Levering av glassfasader, glasskledning og dører. Deltatt i tverrfaglig prosjektering av elementfasader. Samarbeid med to andre fasadeentreprenører, der hver part produserte og monterte ca. 1 tredjedel. Vi hadde en sentral rolle i prosjekteringen.
Ny barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for Helse Bergen.  Detaljprosjektering i samarbeid med KHR S4 PKA arkitekter

  • Sted: Bergen
  • Byggherre: Helse Bergen 
  • Entreprenør: LAB Entreprenør AS
  • Arkitekt: KHR S4 PKA arkitekter
  • Byggeår: 2015